Logos

U bent een organisator van evenementen of u bent een partner van E4G en hebt digitale content nodig voor uw journalistiek, sociale Media of reclameactiviteiten ?  
Voel dan vrij om onze logo's te gebruiken. Klik eenvoudig op het logo en rechterklik om deze te downloaden. Houd ook rekening met onze wettelijke kennisgevingen.

                       

Wettelijke kennisgevingen

Het downloaden, opslaan en gebruiken van de onderstaande logos en namen is enkel toegestaan ​​in overeenstemming met het volgende.

Logos en namen mogen alleen worden gebruikt voor de nieuwsverslagen van uitgeverijen en / of journalisten, of de gebruiker is op bindende basis toegelaten als partner voor een toekomstig evenement.
Op het moment van downloaden en opslaan, en gedurende de periode dat het logo en de naam wordt gebruikt. 

De gebruiker gebruikt het logo en de naam in zijn oorspronkelijke vorm en zonder aanpassingen. 
Aanpassingen kunnen gedaan worden mits overleg met E4G.

Als de gebruiker een organisator of partner is zoals hierboven beschreven, mag hij de logos en de naam alleen gebruiken in verband met informatie over zijn toekomstig evenement of andere activiteiten.

Het logo en de mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de hierboven geschetste - en in het bijzonder niet worden gebruikt om goederen en diensten van andere partijen te identificeren.
Niet-naleving van de bovenstaande vereisten zal worden vervolgd volgens het burgerlijk recht en - in het geval van auteursrechtschendingen - onder het strafrecht.

Volg ons op Facebook